Перелік досліджень, які виконує

клініко-діагностична лабораторія

КНП БМР “Білоцерківська міська лікарня № 2”

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі

Кров венозна.

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

Тромбоцити

Лейкограма

Базофільна пунктація еритроцитів

Ретикулоцити

Час згортання крові

Тривалість кровотечі

Малярійний плазмодій

Клітини червоного вовчака (LE-клітини)

Мієлограма

Кістковий мозок

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Загальний аналіз сечі.

Сеча

Аналіз сечі за методом Нечипоренка.

Білкові тіла Бенс-Джонса

Дослідження сечі за Зимницьким

Прихована кров

Кал

Копрограма.

Найпростіші кишковика (лямблії, дизентерійна амеба, балантидії)

Гельмінти, їх фрагменти, яйця гельмінтів, яйця гостриків

Стеркобілін

Клінічний аналіз спинномозкової рідини.

Клінічний аналіз рідини із серозних порожнин.

Клінічний аналіз мокротиння.

Мокротиння

Клінічний аналіз дуоденального вмісту.

Дуоденальний вміст

Кліщ Демодекс

Волосся з вій та брів

Клінічний аналіз виділень із сечо-статевих органів

Виділення із сечо-статевих органів

Цитологічний

Клінічний аналіз секрету простати

Секрет простати

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Дослідження ферментів

Сироватка крові

Активність аланін-амінотрансферази (АЛаТ)

Активність аспартат-амінотрансферази(АСаТ)

Активність альфа-амілази

Активність гама-глутамілтранспептидази (ГГТ)

Активність лужної фосфатази (ЛФ)

Дослідження показників білкового обміну

Загальний білок

Альбумін

Білкові фракції

Сечовина

Мікроальбумін

Сеча

Креатинін

Сироватка крові,сеча

Сечова кислота

Сироватка крові

Дослідження показників вуглеводного обміну

Глюкоза

Сироватка крові

Дослідження показників пігментного обміну

Сироватка крові

Білірубін прямий

Білірубін загальний

Дослідження показників мінерального обміну

Калій

Натрій

Хлориди

Залізо

Загальний кальцій

Фосфор неорганічний

Магній

Дослідження показників ліпідного обміну

Загальний холестерин

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності. (ЛПВЩ)

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності. (ЛПВЩ)

Тригліцериди

Коефіцієнт атерогенності

Ревмопроби

Ревматоїдний фактор

Анти-стрептолізін-О

С-реактивний білок

Дослідження показників системи гемостазу (коагулограма)

Плазма крові

Фібриноген

Активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ)

Протромбіновий індекс (П І)

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

Тромбіновий час

Імунологічні та серологічні дослідження

Група крові та резус-фактор

Кров венозна

Титр антитіл до кардіоліпінового антигену (РМП)

Сироватка крові

Дослідження лабораторних показників при критичних станах

Сироватка крові

Прокальцитонін (РСТ)

Тропонін І

D-димер

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Коринебактерії дифтерії

Слиз із ротоглотки , носу

Менінгококи

Мікробна флора( на стерильність)

Мікробна флора ( на стерильність)

Кров венозна, спинномозкова рідина, сеча, мокротиння, вміст ран, виділення з шийки

матки ,піхви, вух , очей

Сальмонели тифу

Кров венозна

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків, хіміотерапевтичних препаратів і бактеріофагів

Дісбактеріоз

Випорожнення, шкіра, середовище піхви, середовище порожнини рота.

ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цитологічне дослідження зішкрябка шийки матки