Клінко-діагностична лабораторія – очолює завідувач Бондаренко Тамара Борисівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика».

Кон. тел . (04563) 6-51-51

Клініко-діагностична лабораторія оснащена сучасним високоточним автоматизованим обладнанням: гематологічними аналізаторами АBX Micros ES 60″, біохімічним автоматичним аналізатором «Pentra C 400», біохімічними напівавтоматичними аналізаторами, аналізітором електролітів Easy Lyte Na/K/Cl, аналізатором показників газового складу, електролітів, метаболітів та СО-оксиметричних показників крові «RAPIDPoint 500» , флуоресцентним аналізатором для імуноаналізу AFR-100, хімічним аналізатором сечі СК-60.

Лабораторія проводить дослідження біологічного матеріалу для пацієнтів поліклініки та стаціонарних відділень  закладу, забезпечує цілодобовий лабораторний моніторинг для пацієнтів при невідкладних станах.

Клініко-діагностична лабораторія атестована на відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (свідоцтво про атестацію № 06-030/2019 від 10.05. 2019 р.)

Бактеріологічний відділ має дозвіл обласної СЕС на роботу зі збудниками ІІІ – ІV групи патогенності.

Вимірювання в лабораторії проводяться згідно методик, затверджених діючими наказами МОЗ України, методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій до наборів реагентів. Застосування засобів вимірювальної техніки відповідає вимогам методик виконання вимірювань.

Клініко-діагностична лабораторія в своїй структурі має відділи клінічний, біохімічний, серологічний, бактеріологічний, експрес відділ та проводить дослідження клінічного матеріалу за наступними напрямами:

 1. Загальноклінічні та гематологічні дослідження.
 2. Клінічна біохімія .
 3. Серологічні та імунологічні дослідження.
 4. Бактеріологія та мікробіологія
 5. Лабораторні дослідження при невідкладних станах.

Загальноклінічний відділ проводить:

 • клінічні дослідження спинномозкової рідини, випотних рідин, виділень з сечостатевих органів, сечі, калу, мокротиння;
 • гематологічні дослідження крові, кісткового мозку.

Біохімічний відділ проводить широкий спектр досліджень показників:

 • вуглеводного обміну;
 • білкового обміну;
 • ліпідного обміну;
 • пігментного обміну;
 • мінерального обміну;
 • системи гемостазу;
 • діагностика ревматичних захворювань.

Серологічний відділ проводить:

 • імуногематологічні дослідження (група крові та резус-фактор);
 • діагностика сифілісу.

Бактеріологічний відділ проводить:

 • профілактичні та діагностичні дослідження з ідентифікацією мікроорганізмів та антибіотикограмою;
 • мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів;
 • визначення чутливості ізолятів мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів та антибіотиків;
 • санітарно-бактеріологічні дослідження з об’єктів зовнішнього середовища та матеріал і лікарські засоби на стерильність.

Експрес відділ проводить: 

 • лабораторні дослідження при критичних станах (D-димер, тропонін, прокальцитонін, показники газового складу, електролітів, метаболітів та СО-оксиметричних показників крові);
 • цілодобововий контроль лабораторних показників життєво важливих функцій організму у хворих в палатах реанімації та інтенсивної терапії, під час операції та у ранньому післяопераційному періоді, а також в ургентних хворих інших відділень лікарні.

Лабораторія орієнтована на задоволення потреб пацієнтів і має можливість швидко та якісно виконувати дослідження, необхідні для оцінки стану здоров’я людини, діагностики, профілактики та лікування хвороб.

Основними принципами роботи клініко-діагностичної лабораторії є: якість, терміновість, безпереривність. Лабораторія забезпечує цілодобовий лабораторний моніторинг пацієнтів стаціонарних відділень лікарні, відділення гемодіалізу, та пацієнтів відділення невідкладної медичної допомоги.

Якість лабораторних досліджень  забезпечується шляхом використанням якісних реагентів та витратних матеріалів, системою внутрішнього та зовнішнього контролю якості, з використанням атестованих контрольних матеріалів, професіоналізмом персоналу. Єдиним механізмом, який може підтвердити правильність лабораторних результатів, є незалежна оцінка якості. Наша лабораторія приймає участь в програмах зовнішньої оцінки якості кваліфікації медичних лабораторій закладів охорони здоров’я України шляхом участі в  програмі міжлабораторних порівнянь Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ “ОХМАТДИТ” МОЗ України та одержує відмінні результати, про що свідчать одержані Сертифікати.