Клінко-діагностична лабораторія – очолює завідувач Бондаренко                        Тамара Борисівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика».

Кон. тел . (04563) 6-51-51

Клініко-діагностична лабораторія проводить лабораторні дослідження біологічного матеріалу для пацієнтів поліклініки та стаціонарних відділень  закладу, забезпечує лабораторний моніторинг під час проведення оперативних втручань.

Лабораторія атестована на проведення вимірювань по 135 методикам (свідоцтво про атестацію № 003657 від 15.05. 2014 р.)

Бактеріологічний відділ має дозвіл обласної СЕС на роботу зі збудниками            ІІІ – ІV групи патогенності.

Вимірювання в лабораторії проводяться згідно методик, затверджених діючими наказами МОЗ України, методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій до наборів реагентів. Застосування засобів вимірювальної техніки відповідає вимогам методик виконання вимірювань.

Клініко-діагностична лабораторія в своїй структурі має 4 відділи та проводить дослідження клінічного матеріалу за наступними напрямами:

  1. Загальноклінічні та гематологічні дослідження .
  2. Клінічна біохімія .
  3. Бактеріологія та мікробіологія .
  4. Експрес-лабораторія відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

В лабораторії виконуються різні види  лабораторних досліджень:

– загальноклінічні,

– біохімічні,

– гематологічні,

– серологічні,

– цитологічні,

– бактеріологічні,

– імунологічні.

Загальноклінічний відділ проводить дослідження крові, кісткового мозку, спинномозкової рідини, випотної рідини, дуоденального вмісту, виділень з сечостатевих органів, сечі, калу, мокротиння, бронхозмивів.

Біохімічний відділ проводить широкий спектр досліджень, включно з дослідженнями показників вуглеводного, білкового, ліпідного, пігментного, мінерального обміну, а також дослідження системи гемостазу.

 

Бактеріологічний відділ проводить профілактичні та діагностичні дослідження з ідентифікацією мікроорганізмів та антибіотикограмою, мікробіологічний моніторинг антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, визначення чутливості ізолятів мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів та антибіотиків, санітарно-бактеріологічні дослідження з об’єктів зовнішнього середовища та матеріал і лікарські засоби на стерильність.

Експрес-лабораторія – це складова частина відділення анестезіології та реанімації. Основними завданнями експрес-лабораторії є  проведення цілодобового контролю біохімічних,  клінічних та інших показників життєво важливих функцій організму у хворих в палатах реанімації та інтенсивної терапії, під час операції та у ранньому післяопераційному періоді, а також в ургентних хворих інших відділень лікарні.

Основними принципами роботи клініко-діагностичної лабораторії є :

якість, терміновість, безперервність. Лабораторія забезпечує цілодобовий лабораторний моніторинг пацієнтів стаціонарних відділень лікарні, відділення гемодіалізу, та пацієнтів приймального відділення.

Якість лабораторних досліджень  забезпечується шляхом : використанням якісних реагентів та витратних матеріалів системою внутрішнього контролю якості, з використанням атестованих контрольних матеріалів, професіоналізмом персоналу. Клініко-діагностична лабораторія приймає участь в перевірці кваліфікації медичних лабораторії закладів охорони здоров’я України шляхом участі в  програмі міжлабораторних порівнянь Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ “ОХМАТДИТ” МОЗ України.